• Bistand Innlandet

Hedmark Revisjon IKS skal bidra til å trygge en effektiv og troverdig kommunal virksomhet. Et kompetansesenter for kommunal revisjon!

Advokatfirma Olav Trønnes driver allmennpraksis og eiendomsmegling primært i Nord-Midt-Gudbrandsdal, men også med oppdrag ellers i landet. De aller fleste rettsområder dekkes.