Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.

Barnehagen vår vart starta 01.08.2000, og den ligg like ved Kværner Stord, i område kalla Naustvågen. Difor vart det naturleg at "Naustvågen" vart navnet på barnehagen vår. Me har tre avdelingar, 50 born tilsaman i systemet, og me er 14 vaksne som tek oss godt av borna. Uteområdet er stort og spanande for alle, og det er alltid mykje å finna på både for store og små. Me har og vår eigen "rubbhall... Les mer

Lund barnehage er en barnehage med en lang historie. I lokalene, som ligger sentralt plassert på Lund, har det vært drevet barnehage siden 50-tallet. I dag er Lund barnehage i privat eie. Barnehagen har to avdelinger, en for barn fra 1 -3 år, og en for barn fra 3 - 5 år.