• Barnehageplass Østfold
3

Barnehagen er en barnehage med særlig formål, og vi ønsker at barna skal få kjennskap til de etiske grunnverdiene i Bibelen. Barnehagens pedagogiske grunnsyn "Som du vil at andre skal være mot deg, slik skal du være mot dem.Barnehagens visjon er; Noahs Ark; "Et skip fylt av glade barnehjerter".