• Avgiftsrett Innlandet

Advokat Stein Åge Martinsen har lang og variert fartstid, både fra privat og offentlig sektor.