• Attfoeringsbedrift Trøndelag

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.

Midtre Gauldal ASVO A/S er en vekstbedrift. Vi ble etablert i 1992 og er heleid av Midtre Gauldal Kommune. Vår bedrift er godkjent som tiltaksarrangør med 10 VTA-plasser og 10 APS-plasser. Vi har også skoleelever i utplassering. Vårt ”hovedprodukt” er en meningsfylt og utviklende arbeids-hverdag hvor den enkelte deltager blir satt i fokus.