Advokatene Berge og Haug har flere år bak seg i kontorfellesskap, og har opparbeidet seg en bred og variert praksis, som dekker de fleste rettsområder: •Fast eiendoms rettsforhold •Alminnelig forretningsjus - selskapsrett •Konkurs / gjeldssanering •Skatterett •Plan- og bygningsrett •Personskadeerstatning •Strafferett; bistandsadvokat og forsvarer •Barn og familie, arv og skifte •Arbeidsrett •Pros... Les mer

Hovedarbeidsområdene har tradisjonelt vært familierett, arv og skifte, arbeidsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettforhold og rådgivning til små og mellomstore bedrifter, særlig innen eiendomsdrift, bygge- og entrepriseområdet.