Romfarer arkitekter as er et arkitektkontor med 15 ansatte. Vi jobber med oppdrag i alle størrelser innenfor både offentlig og privat sektor.

We are a creative architecture studio established in Norway. We focus on great architecture and sustainable design.

Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner; Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan. Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle ... Les mer

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattande samlinger av kunst, arkitektur og design.