• Arbeidsrett Haugesund

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ble etablert i 2010 som en fortsettelse av advokatfirmaet Talmo, Kvamme og Lauvås. Firmaet består for tiden av 19 advokater/advokatfullmektiger, fordelt på våre tre kontorer i Haugesund, Åkra og Odda.,Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS er tilsluttet Eurojuris Norge.

Familie, barn, arv, skifte. Arbeidsrett. Erstatning/forsikring. Avtale, kjøp og salg. Naborett/ Skjønn. Fast eiendoms rettsforhold. Strafferett. Kommunal rett.