1

Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

2

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Ta kontakt, vi hjelper deg!

3

Medi 3 er et av landets ledende privateide medisinske senter. Vi tilbyr et bredt utvalg av helsetjenester med høy kvalitet uten ventetid, basert på beste fagkompetanse og kundeservice, herunder bedriftshelsetjeneste og maritim medisinsk sikkerhet. Medi 3 har 130 ansatte/konsulenter og en samlet omsetning på kr 157 mill kr. i 2014. Vi leverer tjenester fra våre lokasjoner i Ålesund, Ulsteinvik og ... Les mer

4

Vestteknikk er leverandør av teknisk verneutstyr til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljø. Vi bistår med opplæring og service.

9

Norservicegruppen er en av Midt-Norges og Norges største virksomheter som jobber med mennesker i omstilling. I Norservice har vi over 50 års erfaring med å bistå mennesker med å finne tilbake på riktig kurs, uavhengig av årsak. Ungdommer som trenger veiledning, arbeidsledige som ønsker å gjøre nye veivalg, rehabiliteringsbehov etter lengre sykefravær er blant de mest vanlige årsaker til omstillin... Les mer

14

Næringshagen skal være et levende miljø som tiltrekker seg folk med høyere utdannelse, gründere og teknologisk kompetanse. Slik skapes en samhandling og et utviklingsmiljø gjennom å legge forholdene til rette for et felleskap.

15

Ved å bruke Questbacks teknologi genererer vi innsikt som kan anvendes til målrettede tiltak og oppnå virkelig og stedsspesifikk endring.