Frøyland elektro AS har en lang og bred erfaring med elektroinstallasjoner innen små og store bygg. Vi har en sammensveiset stab av dyktige fagfolk med erfaring i spesialoppdrag .

Vi kommer når strømmen går! Våre ansatte setter stort fokus på kunder, store som små. Vi vet at tillit bygges i mm og rives i meter.

  • Boliginstallasjon
  • Rehabilitering
  • Små og store servicejobber
  • Nytt eller oppgradert sikringsskap
  • Lade-anlegg for elbil
  • Overspenningsvern
  • Belysning og varme

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen infrastruktur, IKT, installasjon, olje & marine, industri og fornybar energi.

Kjernevirksomheten i Solland skal fortsatt være levering av tekniske entrepriser til alle typer næringsbygg, offentlige bygg og eiendomskomplekser samt service, kontroll og vedlikehold av samme anlegg. Samarbeidsformene med deg som byggherre eller totalentreprenør er mange. Vi har erfaring med de fleste delte entrepriser, totalentrepriser, rammeavtaler eller andre samarbeidsmodeller som for ekse... Les mer

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen infrastruktur, IKT, installasjon, olje & marine, industri og fornybar energi.

Elektrounion AS er et innkjøpslag for små og mellomstore elektroentreprenører med 470 medlemmer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til det enkelte medlem mer effektiv og lønnsom. Det store antall medlemmer gjør det mulig å forhandle frem slike betingelser som vil fremme konkurransedyktighet. Medlemskapet er gratis!

Elektrounion AS er et innkjøpslag for små og mellomstore elektroentreprenører med 470 medlemmer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til det enkelte medlem mer effektiv og lønnsom. Det store antall medlemmer gjør det mulig å forhandle frem slike betingelser som vil fremme konkurransedyktighet. Medlemskapet er gratis!

Elektrounion AS er et innkjøpslag for små og mellomstore elektroentreprenører med 470 medlemmer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til det enkelte medlem mer effektiv og lønnsom. Det store antall medlemmer gjør det mulig å forhandle frem slike betingelser som vil fremme konkurransedyktighet. Medlemskapet er gratis!