Hopp til søk
39 år som bedrift

Brødrene Helgesens Eftf. AS er en registrert elektroentreprenør som holder til i Hønefoss. Firmaet har i dag 33 ansatte. Vi utfører sterk- og svakstrømsinstallasjoner i næringsbygg, industri og privatboliger. Ringerike, Hole og Jevnaker er våre primærområder, men vi utfører også oppdrag i områdene rundt oss som Drammens-området, Asker og Bærum. Vår svakstrømsavdeling installerer og monterer telefonsentraler, telefon/ datanett og sikkerhet/ alarmerVi løser alle store og små oppdrag både når det gjelder sterkstrøm, svakstrøm, data og telefoni.

Barbroveien 7, 3511 Hønefoss

Flyfoto: Kart: Barbroveien 7, 3511 Hønefoss