Hopp til søk
25 år som bedrift
  • Rehabilitering av elanlegg
  • Varmestyring
  • Enøk tiltak
  • Lys og varme
  • Bolig, industri og landskap

Vi tar oppdrag i alle kommunene i Hallingdal, men det meste av forretningsvirksomheten er konsentrert i den øvre delen av dalføret. Vi ønsker å ha fokus på: God kunderelasjon, god service, planlegging og riktige priser.

Nordbygdvegen 1122, 3570 Ål

Flyfoto: Kart: Nordbygdvegen 1122, 3570 Ål