• Eiendomsforvaltning og -utvikling Loddefjord (6)