• Eiendomsforvaltning og -utvikling Kalandseidet (2)