• Eiendomsforvaltning og -utvikling Eidsvågneset (1)