• Eiendomsforvaltning og -utvikling Sandefjord (63)