• Eiendomsforvaltning og -utvikling Sandefjord (64)