• Eiendomsforvaltning og -utvikling Kjøllefjord (1)