1

Westco er solid økonomisk forankret og har over 25 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom aktivt eierskap, langsiktig tenkning samt bred erfaring og kompetanse har Westco til hensikt å være en betydelig lokal aktør innen eiendomsutleie. Forvaltningsporteføljen er p.t ca. 60.000 m². I tillegg er selskapet den største eieren i Buøy Invest AS som eier eiendommene på Rosenberg-området p... Les mer

2

Vil du være med å bidra til en bærekraftig utvikling? Hvilken verdi har grønt fotavtrykk for din organisasjon? Bruker du sjøens fortrinn med effektiv fremføring av gods? Hvor stor verdi har ditt omdømme? Vi har som målsetting at Risavika Havn skal bli logistikk knutepunktet for Sør og Vest-Norge. Vår havn skal fremstå som et fyrtårn hvor pålitelighet, kvalitet, effektivitet, sikkerhet og miljø ... Les mer

Aksdal Næringspark AS

Postboks 560, 5501 Haugesund