• Eiendomsforvaltning og -utvikling Tonsenhagen (1)