• Eiendomsforvaltning og -utvikling Majorstua (51)