• Eiendomsforvaltning og -utvikling Lilleaker (15)