• Eiendomsforvaltning og -utvikling Lambertseter (6)