• Eiendomsforvaltning og -utvikling Bekkelaget (16)