• Eiendomsforvaltning og -utvikling Tornes i Romsdal (1)