• Eiendomsforvaltning og -utvikling Slemmestad (9)