Hopp til søk
59 år som bedrift

Vi tilbyr trygg og kompetent bistand med planlegging, tilrettelegging og klargjøring av bolig – og næringstomter til selvbyggere, utbyggere, boligprodusenter og andre. AS Kongsberg Tomteselskap ble stiftet i 1965 og Kongsberg kommune eier alle aksjene. Selskapet drives etter sunne forretningsmessige prinsipper og på like vilkår som konkurrerende virksomheter i et fritt og åpent marked. AS Kongsberg Tomteselskap har som formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål, og å være en ledende aktør i dette markedet. Selskapet skal bidra til å løse infrastruktur som har betydning for utvikling av fremtidige prosjekter.

Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg

Flyfoto: Kart: Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg