Hopp til søk

Resultat - Eiendomsforvaltning og -utvikling Kongsberg

Vi tilbyr trygg og kompetent bistand med planlegging, tilrettelegging og klargjøring av bolig – og næringstomter til selvbyggere, utbyggere, boligprodusenter og andre. AS Kongsberg Tomteselskap ble stiftet i 1965 og Kongsberg kommune eier alle aksjene. Selskapet drives etter sunne forretningsmessige prinsipper og på like vilkår som konkurrerende virksomheter i et fritt og åpent marked. AS Kongs... Les mer

Fjellsnaret AS

Nore og Uvdal Næringspark, 3632 Uvdal

Eiendomsforvaltning og -utvikling – Uvdal