22 år som firma

Statens Helsetilsyn

Calmeyers gate 1, 0183 Oslo Vis kart

Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Statens helsetilsyn er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav. Vi er faglig uavhengig, og avgjør selv hvilke områder vi skal føre tilsyn med.

Telefon 21 52 99 00
Hjemmeside www.helsetilsynet.no
E-post postmottak@helsetilsynet.no
Telefaks 21 52 99 99

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.