Hopp til søk
28 år som bedrift

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Glacisgata 1, 0150 Oslo

Flyfoto: Kart: Glacisgata 1, 0150 Oslo