Hopp til søk
13 år som bedrift

Schlumberger Information Solutions AS

Fornebuveien 3, 1366 Lysaker

Postboks 15, 1324 Lysaker

Schlumberger på Lysaker er et kontor for hovedsaklig Schlumberger Norway Technology Center (SNTC), Oslo Innovation Factori and OneSubsea. Vi har ansatte med bakgrunn i datavitenskap, maskinlæring, skytjenester, og domener innenfor klassisk og ny energi. SNTC er et av Schlumbergers globale teknologisenter som er med å utvikle løsninger som Petrel, GeoX, OLGA og skyløsninger for energisektoren. Oslo Innovation Factori er en del av det globale innovasjonsnettverket til Schlumberger. I tett samarbeid med kunder i energibransjen i Skandinavia, Europa, og Vest-Afrika, fokuserer vi på å gjøre energiproduksjon mer lønnsom, sikker, og miljøvennlig. OneSubsea leverer integrerte løsninger, produkter, systemer og tjenester for undervanns olje og gassmarkedet

Fornebuveien 3, 1366 Lysaker

Flyfoto: Kart: Fornebuveien 3, 1366 Lysaker