• Data - programvare og -utvikling Klepp stasjon (2)