Hopp til søk
19 år som bedrift

Renovasjonen IKS

Svanholmen 3, 4033 Stavanger

Postboks 218, 4068 Stavanger

Telefon
E-post post@renovasjonen.no
Telefaks

Renovasjonen IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Sandnes og Stavanger.

Svanholmen 3, 4033 Stavanger

Flyfoto: Kart: Svanholmen 3, 4033 Stavanger