3

Sjøstrand camping har vært i drift i 50 år og ligger i søndre enden av Sigernessjøen med egen badeplass og strandlinje. Vi har ca 70 oppstillingplasser for bobiler, campingvogner og telt og 14 hytter i forskjellige størrelser