• Bygg- og anleggsvirksomhet Kristiansund N (33)

Opparbeidelse av uteområder som legging av belegningsstein, montering av granitt kantstein, plen, betong og snekkerarbeid. Tilbyr også vaktmestertjenester.