1

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.

2

Knarvik Industri og Miljø AS tilbyr arbeidsplassar for dei som treng tilrettelagt arbeid. Vi leverar tjenester innen vev/tekstil, kopiering/montering, trearbeider, gjenbruksbutikk, kantinedrift, trykking og miljøpratrulje.

16

RIBO ble startet i 1977 og først drevet av Røkland Industri A/S, men ble senere formelt utskilt som egen organisasjon. Vi er i dag en selveid og selvdrevet stiftelse med Hovedavtale og Ytelsesavtale med Helse Nord RHF om leveranse av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten.