Hopp til søk
66 år som bedrift
  • Strøm
  • Tv
  • Bredbånd
  • Installasjon
  • Telia

Tussa sin visjon er å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Vi produserer fornybar energi, byggjer og driftar digital infrastruktur, tilbyr IT-tenester frå eige datasenter og er ein stor elektroentreprenør.

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda

Flyfoto: Kart: Langemyra 6, 6160 Hovdebygda