• Brannvern- og brannslukkingsutstyr Klepp stasjon (1)