Hopp til søk

Resultat - Boligbyggelag og borettslag

Kristiansund Boligbyggelag er en medlemseid samvirkeorganisasjon med over 4400 medlemmer. Gjennom KBBL og datterselskaper tilbyr vi tjenester som boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, eiendomsmegling, boligbygging, vaktmestertjenester og medlemsfordeler. I tillegg til våre primærtjenester er vi opptatt av å være samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærm... Les mer

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Polarlys Boligbyggelag er en medlems organisasjon hvor hovedoppgaven er å skaffe boliger med tilhørende forvaltning, samt å skape bolyst.

OBOS er et boligbyggelag med over 400 000 medlemmer. Vi bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

En moderne bedrift med medlemmene i fokus. Vi skaffer medlemmene gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø.

Vi jobber for at våre medlemmer skal ha tilgang til gode boliger og et godt bomiljø, gjennom å bygge borettslag og forvalte boligselskap.

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Polarlys Boligbyggelag er en medlems organisasjon hvor hovedoppgaven er å skaffe boliger med tilhørende forvaltning, samt å skape bolyst.

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Haugesund Boligbyggelag – HAUBO – holder til sentralt i sentrum av Haugesund, Kirkegata 130. HAUBO har nå ca 120 boligselskaper til forvaltning, for det meste organisert i borettslag og boligsameier, men óg som stiftelser og boligaksjeselskap. Vi er i dag 8 ansatte med bred kompetanse som hver dag gjør vårt beste for at du skal ha en god og trygg bo-situasjon, samt at vi søker å fremskaffe nye bo... Les mer

ABBL er en medlemsorganisasjon som har som formål å skaffe medlemmene bolig. For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig med utvikling av gode tomter til boligformål. ABBL leverer dessuten tjenester som boligforvaltning og forretningsførsel. Vi er stolte av den brede kompetansen vi kan by på, og vi leverer et bredt og godt tilbud til våre kunder og til våre medlemmer.