Hopp til søk

Resultat - Boligbyggelag og borettslag

Kristiansund Boligbyggelag er en medlemseid samvirkeorganisasjon med over 4700 medlemmer. Gjennom KBBL og datterselskaper tilbyr vi tjenester som boligforvaltning, regnskap, teknisk rådgiving, eiendomsmegling, boligbygging, vaktmestertjenester og medlemsfordeler. I tillegg til våre primærtjenester er vi opptatt av å være samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærm... Les mer

En moderne bedrift med medlemmene i fokus. Vi skaffer medlemmene gode boliger med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø.

OBOS er et boligbyggelag med over 400 000 medlemmer. Vi bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Vi jobber for at våre medlemmer skal ha tilgang til gode boliger og et godt bomiljø, gjennom å bygge borettslag og forvalte boligselskap.

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Selge eller kjøpe bolig? GARANTI Eiendomsmegling har god lokalkunnskap. Vi er kjent med hva som er unikt for de ulike boområdene og hva som er viktig å fremheve når du skal selge din bolig. Vår spesialitet er borettslagsleiligheter.

Vestbo ble stiftet 25. april 1946 og er det lokale boligbyggelaget på Vestlandet. Vi har ca. 27 500 medlemmer og 17 600 boliger under forvaltning, fordelt på ca. 460 boligselskaper. Vi har mange års erfaring med å tilby kvalitet i alle ledd til våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere. Konsernet drives hovedsakelig innenfor virksomhetsområdene eiendomsutvikling, boligbygging, forvaltning, fin... Les mer

Sørlandet Boligbyggelag er det største boligbyggelaget mellom Drammen og Stavanger.

Haugesund Boligbyggelag – HAUBO – holder til sentralt i sentrum av Haugesund, Kirkegata 130. HAUBO har nå ca 120 boligselskaper til forvaltning, for det meste organisert i borettslag og boligsameier, men óg som stiftelser og boligaksjeselskap. Vi er i dag 8 ansatte med bred kompetanse som hver dag gjør vårt beste for at du skal ha en god og trygg bo-situasjon, samt at vi søker å fremskaffe nye bo... Les mer