Norsk Gjenvinning Vinjeøra, Lubbahaugmyra - Sør-Trøndelag