Norsk Gjenvinning Verdal, Ørmelen - Nord-Trøndelag