Norsk Gjenvinning Steinkjer, Tranamarka - Nord-Trøndelag