Norsk Gjenvinning Namsos, Skage - Nord-Trøndelag

Skage Industriområde, 7860 Skage i Namdalen

Telefon 74 28 20 10
Hjemmeside www.norskgjenvinning.no