Norsk Gjenvinning Trondheim, Heimdal - Sør-Trøndelag