Norsk Gjenvinning Førde, Øyrane - Sogn og Fjordane