Norsk Gjenvinning Øvre Romerike, Nannestad - Akershus