Norsk Gjenvinning - Sørum, Ausenfjellet - Akershus