• Betong og betongvarer - Produksjon Haugesund (4)