• Betong og betongvarer - Produksjon Eidsvåg i Romsdal (2)