Hopp til søk
26 år som bedrift

Backup Personell AS

Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen

E-post post@backup-personell.no
Telefon
Telefon
Emelie Wadstrøm
Sara Augensen

BackUp Personell ble etablert i 1997. Vår kjernekompetanse er å finne kvalifiserte kandidater som dekker våre oppdragsgiveres bemanningsbehov til både midlertidige og faste stillinger. Vår arbeidsdag og vårt tankesett er preget av våre verdier. Vi tror at du vil oppleve oss som både pålitelige og inkluderende, og at vi har et oppriktig engasjement i både våre kunders behov og våre medarbeideres ønsker. Du kan forvente kvalitet i alle prosesser, at vi er en seriøs arbeidsgiver og en profesjonell samarbeidspartner.

Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen

Flyfoto: Kart: Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen